Karta rowerowa zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami to dokument potwierdzający uprawnienie osoby niepełnoletniej do kierowania rowerem lub motorowerem.

Według przepisów prawa kartę rowerową wydaje nieodpłatnie dyrektor szkoły podstawowej (uczniowi szkoły za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna) lub dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego czy osoba fizyczna prowadząca ośrodek szkolenia kierowców (osobom, niebędącym uczniami). Warunkiem uzyskania karty rowerowej jest ukończenie 10 roku życia przez osobę ubiegającą się o taką kartę, a także pozytywny wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego. Sprawdzenia umiejętności osoby, ubiegającej się o kartę rowerową, dokonuje uprawniony nauczyciel, posiadający odpowiednie uprawnienia, policjant, egzaminator lub instruktor. Zaleca się jak najszybsze wyrobienie karty rowerowej, ponieważ jest ona wymaganym dokumentem podczas kontroli osoby, kierującej rowerem lub motorowerem, przeprowadzonej przez uprawiony organ.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *